skip to Main Content

Aansprakelijkheid

4.1 BarreConcept Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. BarreConcept Nederland stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepast actie ondernomen kan worden.

4.2 BarreConcept Nederland is niet aansprakkelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na de workout. U begeeft zich op eigen risico in de studio.

4.3 Het betreden van de studio en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de studio, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

4.4 BarreConcept Nederland kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

4.5 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van BarreConcept Nederland hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan BarreConcept Nederland te vergoeden. Indien de schade voor meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakkelijk.

Hopelijk lukt het morgen allemaal werkend te krijgen pff hihi best wel een gedoe en dan ook met Loua erbij. Laat je wel even weten hoe lang je ermee bezig bent geweest? Laten we elkaar even op de hoogte houden als het jou gelukt is met die 3 aanpassingen en zodra ik in het systeem alles draaiend heb dan kan het online.

 

Aansprakelijkheid

Back To Top